top of page

ชนิดของผ้าที่ใช้ในการตัดเสื้อแจ๊คเก็ต

ชนิดของผ้าที่ใช้ในการตัดเสื้อแจ๊คเก็ต

ผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บแจ็คเก็ตนั้นมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับรูปแบบของเสื้อแจ็คเก็ตแต่ละประเภทและจุดประสงค์ของการใช้งาน ยกตัวอย่างเสื้อแจ็คเก็ตกันฝน กับเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาว จุดประสงค์ในการใช้งานก็จะแตกต่างกัน การใช้คุณสมบัติผ้า ก็ควรที่จะแตกต่างกัน

เสื้อแจ็คเก็ตกันหนาว ผ้าที่ใช้ควรมีความหนาและมีการทอของเส้นด้ายที่ค่อนข้างละเอียดสามารถกันลมได้ สามารถให้ความอบอุ่นได้ อาจมีการเสริมซับในหรือวัสดุจากธรรมชาติหรือใยสังเคราะห์เพื่อเสริมความอบอุ่น ผ้าที่นิยมใช้ส่วนใหญ่คือ

  • ผ้าค้อมเป็นผ้าเนื้อหนา มีน้ำหนัก เมื่อใช้ไปนานๆ สีผ้าอาจจะซีดและเป็นขนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพเส้นด้ายและการทอ

  • ผ้าเสิทกำมะดีน มีลักษณะคล้ายผ้าคอมทวิว แต่มีความหนานุ่ม ส่วนใหญ่นิยมใช้ในการผลิตแจ็คเก็ตทรงสูท

  • ผ้าเสิท เป็นผ้าที่มีน้ำหนัก เนื้อผ้าหนา นุ่ม ทนทาน ไม่เป็นขน แต่มีราคาค่อนข้างสูง

  • ผ้าวอร์ม คือผ้ายืดชนิดที่สามารถให้ความอบอุ่นเพราะมีการทอที่หนา มีน้ำหนัก นิยมมากในการผลิตเสื้อแจ็คเก็ตประเภททรงสปอร์ต

  • ผ้าสำลี คือผ้ายืดชนิดที่สามารถให้ความอบอุ่น นิยมในประเทศที่มีความหนาวเย็น เพราะคุณสมบัติที่น้ำหนักเบาแต่ให้ความอบอุ่นได้ดี

01.jpg

เสื้อแจ็คเก็ตกันฝน ผ้าที่ใช้ผลิตจากวัสดุโพลีเอสเตอ เพราะต้องสามารถกันน้ำได้ดี น้ำหนักเบาสามารถกันลมได้ ผ้าที่นิยมใช้ส่วนใหญ่คือ

  • ผ้าร่มโพลีเอสเตอ 210เส้น กันน้ำได้ดี

  • ผ้าร่มซีเร่ กันน้ำได้ดี แต่ความนุ่มมากกว่าผ้าร่มโพลีเอสเตอ 210 เส้น

2.jpg

เสื้อแจ็คเก็ตทรงสปอร์ต ผ้าที่นิยมใช้ผลิตจากวัสดุโพลีอสเตอชนิดยืด และไม่ยืด น้ำหนักเบา กันลมได้ ระบายความร้อนได้ดี ผ้าที่นิยมใช้คือ

  • ผ้าไมโครโคร เป็นผ้าที่มี 2หน้า คือ ด้านขูดขน(หรือเรียกอีกอย่างว่า ด้านฟู) และด้านซาติน(หรือเรียกอีกอย่างว่า ด้านลื่น) สามารถใส่ได้ทุกฤดู ผ้าไมโครจะมีความหนานุ่ม มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพของด้ายและการทอ

  • ผ้าวอร์มเทียมเนื้อบาง

  • ผ้าทัชลัน เป็นผ้าที่ไม่หนามาก เนื้อผ้าจะฟู สามารถใส่ได้ทุกฤดู

3.jpg

Featured Posts
Recent Posts